Netværket Mand&bil

Videoklip og artikler
Video1Video: Mand&bil på 2 minutter.
Video1Video: Præsentation af netværket Mand&bil.Video1Video:Bliv en del af netværket Mand&bil.Video1Video: Kim Brandbyge - Nyborg fortæller om Mand&bil.Video1Video: Benny Larsen - Odense - fortæller om Mand&bil.Video1Video: Claus Aagaard - Odense - fortæller om Mand&bil.
Video1Radio: Indslag fra P4 Fyn Morgen. Her fortæller bl.a. Steffen Andersen hvorfor han blev en del af netværket.
Video1Video: Mand&bil i nyhederne.Video3
Video: Lars Pedersen fra Haarby fortæller.
Video3
Video: murer Preben Marcussen fortæller.
Video3
Video: André Bønnelykke fortæller.Video3
Video: Klaus Rasmussen fra Svendborg fortæller.
Video3
Video: Michael R. Rasmussen fra Fanø fortæller.

Artikel fra Land&liv om Kim Brandbyge - Mand&bil i Nyborg.
Artikel fra Fyens Stiftstidende om Mand&bil og tankerne bag.
Video1Video:Mogens Elkjær - Middelfart - fortæller om Mand&bil .artikelArtikel om Mand&bil.
Vi har travlt og søger medlemmer i hele Danmark
Er du (nuværende eller kommende) selvstændig handyman
eller håndværker, - så hører vi gerne fra dig.

Om netværket Mand&bil
Mand&bil er et samarbejde mellem selvstændige folk der kan og vil. Vi er en god blanding af ufaglærte og faglærte, landmænd og håndværkere, mænd og desværre ingen kvinder – endnu.

Netværket er i dag den daglige ramme for godt 40 enkeltmandsvirksomheder – mænd, kassevogne og værktøj. Sammen gør vi det nemmere, hurtigere, bedre og billigere at opnår en sund og velfungerende forretning.

Mand&bils formål er at give små praktiske enkeltmandsvirksomheder og iværksættere bedre vilkår, bedre overlevelsesgrad og bedre bundlinje.Overlevelsesgraden i vores branche er meget lav. Men ved at samarbejde kan vi få langt de fleste nye iværksættere til at lande på fødderne som selvkørende selvstændige. Mand&bil giver samtidigt de garvede selvstændige en bedre bundlinje og samlet set er netværket sandsynligvis et lille mirakel.

For at udnytte netværkets potentiale skal vi være flere medlemmer, – både på Fyn (hvor vi er flest) og i resten af Danmark. Vil du være med kan du derfor hjælpe både dig selv og netværket og det er jo det samarbejde handler om.

Samarbejdet i netværket falder groft set i tre dele: markedsføring, firmadrift og netværk.

Markedsføring
Når vi samarbejder kan vi skabe en overbevisende firmaprofil. Det handler om logo, brand, tekst, billeder, hjemmeside, tøjtryk osv. Det er rygraden og ansigtet udadtil. Oven på firmaprofilen kan kontoret og de enkelte medlemmer lave deres markedsføring. Dvs. kontakte relevante kunder på en effektiv og billig måde.

I netværket Mand&bil har vi den firmaprofil, den viden og de redskaber der skal bruges for at skaffe kunder. Vi mangler overordnet set ikke kunder, men medlemmer.

Færre udgifter til firmadrift
Vi er små virksomheder med en sårbar økonomi. Derfor gælder det i særlig grad om at passe på pengene. Sammen kan vi minimerer vores udgifter til: webbureauer, skiltefirmaer, grafikere, bogholdere, forsikringsselskaber, inkasso, tryksager, arbejdstøj, værktøj, markedsføring osv.

I netværket Mand&bil kan vi sammen holde udgifterne til firmadrift nede på et uhørt lavt niveau.

Netværk
Samarbejdet mellem de enkelte netværksmedlemmer giver mange muligheder; Man får flere erhvervskunder, man kan levere en bedre service, man kan tage større opgaver, man kan påtage sig mere komplicerede opgaver osv. At have mange muligheder hjælper med at få fyldt kalenderen. Det er ikke bare vigtigt at have kunder. Det er også vigtigt at de kommer i en lind strøm. At være en del af et samarbejdende netværk er derfor afgørende for at få brikkerne til at passe sammen.

Mandogbil

Hurtig opstart
En anden vigtig ting ved Mand&bil er at det går hurtigt. Vi kan i løbet af 12 - 14 dage give et nyt medlem et komplet køreklart firma. Den hurtige opstart kombineret med tilførsel af viden og konkrete redskaber til markedsføring er selvfølgelig noget af det der giver en høj overlevelsesgrad.

Hvad koster det?
Ved opstart betaler man (kostpris) 2400 kr. ex moms for bildekorationen. Derudover betaler medlemmer hver måned et netværksbidrag på 800 kr. ex moms.

Netværksbidraget dækker udgifter til tryksager (postkort, visitkort, tøjtryk, kuverter osv.), hjemmeside, annoncer på google og facebook, kontordrift (bl.a. en del henvisning af kunder), medlemsmøder, grafisk arbejde, branding, rådgivning og 117 andre ting.

Der er ikke andre løbende betalinger til netværket end netværksbidraget; ingen procenter af omsætningen, ingen sindssyge bindinger, ingen tvungne køb af nødvendige produkter, ingen gebyr for upload af billeder på hjemmesiden, ingen ekstra betaling for tryksager, ingen.

Hvad kræver det?
Medlemskab kræver at man er håndværksmæssigt velfunderet. Derudover kræver det en kassevogn/ladvogn (det er ikke et krav at den er hvid).

Kan man leve af det?
Det korte svar er ja. Vi har det sidste år oplevet en væsentlig stigning i antallet af både privat- og erhvervskunder. Der er selvfølgelig stor forskel på at være tømrer i Odense og ufaglært i Thisted og det er en god ide at ringe til kontoret for en konkret vurdering af din situation.

Det med småt
Mand&bil er et samarbejde mellem lige og frie enkeltmandsvirksomheder, som hver især har/får deres egne kunder. Det betyder at medlemmerne frit kan tage deres kunder med sig hvis de forlader netværket. Der er ingen formel kontrakt mellem medlemmer og Mand&bil. Medlemskab kan (efter de to første måneder) opsiges med virkning fra næste d.1.

Det med stort
Mand&bil vil på sigt skabe et fælles landsdækkende brand som frit og fleksibelt kan benyttes af en gruppe udsatte selvstændige.

Mere info
Se mere i de videoer og artikler der findes her på siden. Det er også en mulighed at kontakte nuværende netværksmedlemmer for indblik i hvordan de oplever tilknytning til netværket.

Opstart på dagpenge
Det er på visse betingelser muligt både at være selvstændig og være på dagpenge. Ordningen hedder "Selvstændig som bibeskæftigelse" og man kan høre mere om det ved at kontakte Mand&bils kontor.

Medlemskab
Hvis du overvejer at blive en del af netværket har du sikkert en række konkrete spørgsmål. Kontakt kontoret hvis du vil have svar.

Altså!
I netværket Mand&bil samarbejder vi om at skabe en fælles troværdig firmaprofil. Vi giver os selv og hinanden mulighed for god og billige markedsføring og vi deler viden om drift af små praktiske enkeltmandsvirksomheder. Derudover er det almindelig praksis at vi deler overskydende arbejde, henviser kunder vi ikke selv kan servicere til andre netværksmedlemmer og låner hinandens hjælp og spidskompetencer - uden i øvrigt at tjene penge på hinandens arbejde.

Vil du være med, - så giv os et ring.

Med venlig hilsen
Mand&bil

Mikael K. Truelsen
Tlf: 30240600
E-mail info@mandogbil.dk


KORT

Find din lokale Mand og Bil på kortet !

Find din lokale Mand&Bil på kortet !


Bliv Mand&bil-mand

Find din lokale Mand og Bil på kortet !

Læs mere om netværket her.


Video

Find din lokale Mand og Bil på kortet !

Mand&bil i nyhederne.

Mand&Bil - Duedalen 44 - 5240 Odense NØ - Tlf. 30240600 - E-mail info@mandogbil.dk