Opgaver vi løser

Haveservice & Havemand

Handyman & Altmuligmand

Bortkørsel & Affald

Drivhuse & Orangerier

Fliser & Belægninger

Hegn & Plankeværk

Lamper & Belysning

Møbler & Inventar

Skure & Carporte

Træværk & Vedligehold

Hækkeklipning