Pris & Vilkår

Mand

Hverdage mellem kl. 7 – 17:  380 kr. pr time (475 kr. inkl. moms). Andre tidspunkter: + 30%.
Afdelinger i Region Hovedstaden: 400 kr. pr time (500 kr. inkl. moms).

Bil

Grundtakst 160 kr. pr. påbegyndt dag (200 kr. inkl. moms). Dette dækker kilometer ud & hjem. 

Hvis der køres yderligere i forbindelse med opgaven betales der 3,80 kr. pr kilometer (4,75 kr. inkl. moms) .

Tilbud

Medlemmerne giver gerne tilbud (fast pris). Kontakt de lokale medlemmer eller kontoret.

Ændring af pris og vilkår

Medlemmer kan frit aftale andre vilkår og priser med kunderne. Det sker ofte, hvis medlemmet har særlige kompetencer, erfaring, maskiner, eller påtager sig øget ansvar. 
 

Genbrugsplads

Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr for brug af genbrugspladserne. Spørg den lokale medlemmer for takster.

Værktøj

Mand&bil medbringer almindeligt håndværktøj, haveredskaber og almindelig trailer inkluderet i timeprisen. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor o. lign. påføres fakturaen.

Mand&maskine

Er der behov for større og mere specielle maskiner eller værktøj medbringes lejede eller egne maskiner. Pris efter aftale. Udgifter påføres fakturaen.

Øvrige vilkår

Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer der bruges på opgaven. Det betyder at man betaler timepris fra bilen pakkes og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2 times pakning og transport i forbindelse med en opgave.

Ved længerevarende regulært vikararbejde kan der efter aftale arbejdes på andre vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, gives gerne et tilpasset tilbud.

Betaling

Der sendes en faktura til betaling inden 8 dage netto for privatkunder og 14 dage netto for erhvervskunder. Herefter tilskrives rente efter gældende lovgivning.

Afbestilling 

Ved afbestilling så tæt på starttidspunktet at det afstedkommer tabt arbejdsfortjeneste faktureres et rimeligt beløb i forhold til den bookede periode og det konkrete tab.

Mand&bil kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.

Øvrigt

  • Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.
  • Mand&bil forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed faktureres fuldt ud for den bookede periode.
  • Pauser – selvbetalt frokostpause. Kunden betaler 5 minutter per time.
  • Broer og færger betales af kunden.
  • Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.
Mand&bil på søvfad